Հերոսը

autumn Continue reading «Հերոսը»

Реклама

Կատուն և աքաղաղը

pagephotos_281_502cdcfe6df0133141146a318a3d87ee91ae4bb299a54

Կատուն բռնեց աքաղաղին և ուզում էր ուտել նրան մի պատրվակով: Սկզբում, նա մեղադրեց աքաղաղին նրա մեջ, որ նա անհանգստացնում է մարդկանց, երբ գիշերները բղավում է և թույլ չի տալիս նրանց քնել: Աքաղաղը պատասխանեց, որ նա դա անում է, ի շահ մարդկանց, արթնացնում է նրանց ամենօրյա աշխատանքի համար: Այնուհետև կատուն ասաց.  Continue reading «Կատուն և աքաղաղը»

Արձաններ վաճառողը

29f70fcb6d64

Մի մարդ պատրաստեց փայտե Հերմեսի և տարավ շուկա վաճառելու: Ոչ մեկը չէր մոտենում. այդ ժամանակ, որպեսզի գոնե ինչ որ մեկին կանչել, նա սկսեց բղավել է, թե վաճառվում է Աստված, հարստություն պարգևող և եկամուտների խնամակալ: Ինչ որ անցորդ հարցրեց նրան: Continue reading «Արձաններ վաճառողը»

Աղվեսը և փայտահատը

Աղվեսը փախչելով որսորդներից՝ նկատեց փայտահատին և խնդրեց, որ նա պահի իրեն: Փայտահատը հրամայեց նրան թաքնվել իր խրճիթում: Քիչ հետո երևացին որսորդները և հարցրեցին փայտահատին՝  արդյո՞ք նա չի տեսել, թե որտեղ է վազել աղվեսը: Նա բարձրաձայն պատասխանեց նրանց. Continue reading «Աղվեսը և փայտահատը»

Թշնամիները

Երկու թշնամիներ ճամփորդում էին նույն նավով: Որպեսզի հեռու գտնվեին միմյանցից, մեկը հաստատվեց նավախելի մոտ, մյուսը՝ նավաքթի: Այդպես էլ նտած մնացին, բայց հանկարծ սկսվեց սարսափելի փոթորիկ, և նավը շրջվեց: Continue reading «Թշնամիները»